โครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ 5

โครงการ SizeThailand e-Health ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตรวจเช็คและติดตามสุขภาพ"
ด้วย 2 เทคโนโลยี
- เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner) สแกนเก็บสัดส่วนแบบสามมิติและวัดรูปร่าง
- เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย (Body Composition Monitor) วิเคราะห์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพของ สวทช. ประกอบด้วย ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ
    และข้อมูลจากเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย รวมทั้งผลการตรวจสุขภาพ
2. เพื่อวิจัยหาความสัมพันธ์ของขนาดรูปร่างและสุขภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับ
- สามารถเข้าสแกนรูปร่างและตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกายได้บ่อยตามที่ต้องการ
- คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผ่านทางเว็บไซต์ (ดูได้แต่เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น)
- คูปองตรวจดูระดับ HbA1C (ใช้กับการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ของสวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2219 คุณจันทิมา, 2545 คุณอาภััททา
ข้อมูลโครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ผ่านมา
- โครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ 3
- โครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ 2
- โครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ 1


 
 
  เข้าใช้งานระบบ
รหัสพนักงาน (6 หลัก)
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน?

ทดสอบภาวะลงพุง
เพศ
ชาย หญิง
รอบเอว (cm)
รอบสะโพก (cm)
สัดส่วนเอวต่อสะโพก (WHR)
   
คำนวณค่า BMI
น้ำหนัก (kg)
ส่วนสูง (cm)
BMI