หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  นักวิจัยโครงการ SizeThailand
 
 

1. ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ SizeThailand)
2. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ                   
3. นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ          
4. นายสุเกติองค์ ภู่พัฒน์           
5. นางสาวปารุสก์ บุญพร          
6. นางอาภัททา ปี่ทอง             
7. นางสาวจันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี