หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

SizeThailand ร่วมกับ โครงการ One million step for better me เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม One million steps for better me : M4M ภายใต้โครงการ Happy Station เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ในการนี้โครงการ SizeThailand ได้ให้การสนับสนุนระบบ SizeThailand e-health ในการวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ด้วยเครื่อง Tanita


ภาพโครงการ One million step for better me