หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
SizeThailand ร่วมกับ โครงการ One million step for better me เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โครงการ SizeThailand เข้าชมงาน Saha Group Fair Trade Export Exhibition ครั้งที่ 18
สสส. เยี่ยมชมโครงการ SizeThailand
NECTEC ACE 2013 ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี
สถาบันโภชนาการ - เนคเทค พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน “อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ"
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เยี่ยมชมโครงการ SizeThailand
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก"
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2012
ประชาสัมพันธ์โครงการ SizeThailnd ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลรูปร่างสามมิติกับงานด้านศัลยกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวเว็บไซต์คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Corpus)
โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร FoodiEat ออกอากาศรายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 23-24 กันยายน 2553 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2553 (NECTEC-ACE 2010)
วันที่ 3-7 ธันวาคม 2552 โครงการ SizeThailand ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
วันที่ 23-25 กันยายน 2552 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2552 (NECTEC-ACE 2009)
SizeThailand On Tour กรุงเทพมหานคร
SizeThailand On Tour ภาคกลาง
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 7 และ 8
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 4 , 5 และ 6
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ SizeThailand On Tour จังหวัดที่ 2 และ 3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ SizeThailand On Tour
วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2549โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ไปจัดแสดงในงาน ICT EXPO 2006
วันที่ 7 กรกฏาคม 2549ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโครงการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2549ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกับ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2549ทีม SizeThailand เข้าเยี่ยมชมและนำเสนอโครงการ SizeThailand ณ บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2549ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 3D Body Scanning Technology
วันที่ 31 มีนาคม 2549ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 3D Body Scanning Technology
วันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2549ดร.สุปิยา อุชชิน บรรยายโครงการ SizeThailand ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2549
วันที่ 15 -19 มีนาคม 2549 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการสำรวจขนาดรูปร่างคนไทย