ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   

เรียน ผู้ใช้งานทุกท่าน

ขณะนี้ผู้ใช้งานบางท่านอาจพบว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ เนื่องมาจากระบบตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่สำหรับติดต่อของท่านยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลตำบล อำเภอ และจังหวัด ขอความร่วมมือให้ท่านเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อการพัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาระบบ และมหาวิทยาลัยมหิดล ใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตอบคำถาม และส่งข้อเสนอแนะต่างๆ ในแบบสอบถามออนไลน์นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง

สามารถเข้าตอบแบบสอบถาม ได้ที่นี่
 
7/3/57 ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดูต่อ
22/10/56 สรุปอันดับการใช้งานระบบ Thai School Lunch จากผู้ใช้งานในสังกัด สพฐ.

  ดูเพิ่มเติม
เนคเทค - สถาบันโภชนาการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน "อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 56 ได้มีการลงนามความร่วมมือ และเปิดตัวระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดสำรับอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ...
  ดูเพิ่มเติม
ร่วมพัฒนาโดย

   

www.sizethailand.org/lunch

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3