ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   
 • เนื่องด้วยมีการเปิดใช้งานระบบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทีมผู้พัฒนาระบบใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ได้โปรดสละเวลาทำแบบสอบถามเพื่อประเมินถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ [ตอบแบบสอบถามที่นี่]
    ดูเพิ่มเติม
  7/3/57 ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดูต่อ
  22/10/56 สรุปอันดับการใช้งานระบบ Thai School Lunch จากผู้ใช้งานในสังกัด สพฐ.

    ดูเพิ่มเติม
  เนคเทค - สถาบันโภชนาการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน "อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ" เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 56 ได้มีการลงนามความร่วมมือ และเปิดตัวระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดสำรับอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ...
    ดูเพิ่มเติม
  ร่วมพัฒนาโดย

     

  www.sizethailand.org/lunch

  เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
  โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3