หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อโครงการ SizeThailand


ที่อยู่ปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อาคารเนคเทค ชั้น 5 ห้อง 510
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2545 - 46
โทรสาร 02-5646772 ต่อ 2546

ต้องการพิมพ์ข้อความส่งถึงโครงการ