หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

Our Latest Project
<งานวิจัยในโครงการ>

 
   

SizeThailand Results
<ผลลัพธ์ของโครงการ>
 
 

News & Event
<ภาพข่าวและกิจกรรม>

 
 


NECTEC ACE 2013 ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี

     โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการของประจำปี 2556 (NECTEC ACE 2013) ภายใต้แนวคิด “Smart Technology for Smart Community  ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์และสารสนเทศโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ที่เนคเทคร่วมกับพันธมิตรพัฒนาขึ้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554-2556) เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นทิศทางในการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไทย โดยในงานนี้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานนี้ด้วยสถาบันโภชนาการ - เนคเทค พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน “อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ"

     20 กันยายน ๒๕๕๖ : สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมเปิดตัวระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ฐานข้อมูลตำรับและรายการอาหารจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมการแนะนําสํารับอาหารที่จัดโดยนักโภชนาการจัดโดยระบบอัตโนมัติและจัดโดยโรงเรียนต่างๆที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญระบบยังช่วยในการประมวลผลคุณค่าอาหารและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียนไทยแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจยังสามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.sizethailand.org/lunchสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ ๔ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้โครงการ SizeThailand ได้จัดบูธและร่วมนำเสนอผลงานด้วยเยี่ยมชมโครงการ SizeThailand

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556 โครงการ SizeThailand ได้ให้การต้อนรับทีมงานจากประเทศเยอรมันสองสถาบัน ได้แก่สถาบัน Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) และ Otto von Guericke University Magdeburg

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก"

     โครงการ SizeThailand ได้รับเกียรติให้ไปจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ Size Thai ใน งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Nano Together สร้างสรรค์สไตล์ไทยก้าวไกลสู่เทรนด์โลก" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Inter Continental Bangkok โดยในงานนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ อุปสรรคและปัญหา ตลอดจนการหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับสิ่งทอของไทยต่อไป

ดูข่าวย้อนหลัง